Blogia
Ikastola Abendaño

Batzar Orokorraren Bilkura Berezia // Asamblea General Extraordinaria

TOKIA: Ikastolako Lehen Hezkuntzako Eraikinako jantokia

EGUNA: Urtarrilaren 16ª, astelehena

ORDUA: 17:30 lehenengo deialdia; 18:00 bigarren deialdia

AZTERGAIAK:

 1.- Aurreko akta irakurtzea eta onartzea.

 2.- Estatutoen aldeketa. 

 Orain daukaguna:

14. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea da Batzar Orokorraren xedapen eta zuzentarauei jarraikiz elkartearen interesak kudeatu eta ordezkatzen dituen organoa. Elkartekideek baino ezingo dute osatu ordezkaritza-organoa.

 Zuzendaritza Batzordea osatuko dutenak honakoak izango dira:

 • lehendakaria.
 • lehendakariordea.
 • idazkaria.
 • diruzaina.
 • hiru eta hamar batzordekide bitartean.

16. artikulua.- Batzar Orokorrak hautatuko ditu Zuzendaritza Batzordeko kargudunak. Kargu horiek 2 urterako izendatuko dira Batzordeak berariaz baliogabetu ezean. Kargudun berbera behin eta berriro hautatu ahal izango da. Komenigarria litzateke aurreko batzorde osoa ez desagertzea jarraipen egokia egon dadin.

Proposatutakoa:

 14. artikulua.- Zuzendaritza Batzordea da Batzar Orokorraren xedapen eta zuzentarauei jarraikiz elkartearen interesak kudeatu eta ordezkatzen dituen organoa. Elkartekideek baino ezingo dute osatu ordezkaritza-organoa.

 Zuzendaritza Batzordea osatuko dutenak honakoak izango dira:

 •  lehendakaria.
 • lehendakariordea.
 • idazkaria.
 • diruzaina.
 • Batzordekide bat eta hamar batzordekide bitartean.

16. artikulua.-Batzar Orokorrak hautatuko ditu Zuzendaritza Batzordeko kargudunak. Kargu horiek urtebeterako izendatuko dira Batzordeak berariaz baliogabetu ezean. Kargudun berbera behin eta berriro hautatu ahal izango da. Komenigarria litzateke aurreko batzorde osoa ez desagertzea jarraipen egokia egon dadin.

3.-Galderak eta eskaerak.

 


LUGAR: Comedor del edificio de primaria de la ikastola

DÍA: 16 de enero de 2012, lunes

HORA: 17:30 en primera convocatoria; 18:00 en segunda convocatoria

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Cambio de estatutos.

Redacción actual:

Artículo 14.-La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

La Junta Directiva estará integrada por:

 • presidente
 • vicepresidente
 • secretario
 • tesorero
 • entre tres y diez vocales

Artículo 16.-   Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 2 años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección, siendo aconsejable que no desaparezca la Junta anterior en su totalidad por una mejor continuidad.

Redacción propuesta:

Artículo 14.-   La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

La Junta Directiva estará integrada por:

 •  presidente
 • vicepresidente
 • secretario
 • tesorero
 • entre uno y diez vocales

Artículo 16.-   Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 1 año, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección, siendo aconsejable que no desaparezca la Junta anterior en su totalidad por una mejor continuidad.

3.- Ruegos y preguntas.

 

LUGAR: Comedor del edificio de primaria de la ikastola

DÍA: 16 de enero de 2012, lunes

HORA: 17:30 en primera convocatoria; 18:00 en segunda convocatoria

 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Cambio de estatutos.

Redacción actual:

Artículo 14.-   La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

       

        La Junta Directiva estará integrada por 

 

Ø                         presidente

Ø                         vicepresidente

Ø                         secretario

Ø                         tesorero

Ø                         entre tres y diez vocales

Artículo 16.-   Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 2 años, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección, siendo aconsejable que no desaparezca la Junta anterior en su totalidad por una mejor continuidad.

 

Redacción propuesta:

Artículo 14.-   La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de representación los asociados.

       

        La Junta Directiva estará integrada por 

 

Ø                         presidente

Ø                         vicepresidente

Ø                         secretario

Ø                         tesorero

Ø                         entre uno y diez vocales

Artículo 16.-   Los cargos que componen la Junta Directiva, se elegirán por la Asamblea General y durarán un período de 1 año, salvo revocación expresa de aquélla, pudiendo ser objeto de reelección, siendo aconsejable que no desaparezca la Junta anterior en su totalidad por una mejor continuidad.

 

3.- Ruegos y preguntas.

 

 

0 comentarios