Blogia
Ikastola Abendaño

OHIKO BATZAR NAGUSIA // ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Aurtengo ohiko batzar nagusia IKASTOLA HANDIKO JANTOKIAN, MAIATZAREN 29an, ASTEARTEA, ARRATSALDEKO 5 ETA ERDIETAN izango da.

Haurtzaindegi-zerbitzua egongo da.

AZTERGAIAK

 

 • Aurreko akta onartu.
 • 2.011-2.012 ikasturtetako diru emaitza. Gaurko kontuen egoera.
 • Eskolaz kanpoko jarduerak:  Begiraleen kontratazioa. Jardueen balantzea eta hurrengo ikasturteko proiektua. Jarduera berriak  (Ismael).
 • Administrariaren kontratazioa.
 • Aldaketak elkartearen batzordean: Presidente eta idazkariaren dimisioak. Kargu berrien izendapena.
 • Guraso Elkarteko jarduerak antolatzen laguntzeko boluntarioen beharra.
 • Ikastolako jaia.
 • Jolas txokoak eta Udaleku Irekiak
 • Iraileko koloniak.
 • Galde eskeak.

 


La asamblea general ordinaria de este año será EN EL COMEDOR DE LA IKASTOLA GRANDE, el MARTES 29 DE MAYO, A LAS 5 Y MEDIA  DE LA TARDE.

Habrá servicio de guardería.

ORDEN DEL DÍA

 • Aprobación del acta anterior.
 • Resultado económico del curso 2.011-2.012 . Estado de cuentas actual
 • Actividades extraescolares: Contratación de monitores. Balance del curso y proyecto para el próximo. Nuevas actividades (Ismael).
 • Contratación Administrativo.
 • Cambios en la Junta: Dimisión de Presidenta y Secretaria. Nombramiento nuevos cargos.
 • Necesidad de voluntarios para colaborar en las distintas actividades del Ampa.
 • Fiesta de la Ikastola.
 • Rincones de juego y Colonias abiertas.
 • Colonias de Septiembre.
 • Ruegos y preguntas

0 comentarios